Výletiště

Výletiště je využíváno pro pořádání venkovních kulturních a společenských akcí (zábavy, dětské dny aj.). V prostoru výletiště se také nachází dětské hřiště. Napsat Marcela Foralová Hanzlová