SDH Rašov

Sbor dobrovolných hasičů v Rašově byl založen 30. 6. 1894. Podnět k založení sboru dala obec Rašov po nastalých požárech, jež v tom roce v obci zuřily. V obecním představenstvu byli příznivci sboru a díky nim obec opatřila mnohé hasičské potřeby. Inventář sboru obsahoval jednu dvoukolou stříkačku, 2 střechové žebře, 4 pochodně, nosítka, 180 metrů hadic, koše na vodu. Díky tomu se mohl sbor zúčastnit požárů a aktivně proti nim bojovat.
Aktuálně má SDH Rašov 55 členů. Z toho 21 dětí. Pravidelně se zúčastňujeme okrskových závodů v požárním sportu. Děti mají ještě pár závodů navíc díky Soutěži dětí a mládeže okresu Brno-venkov v požárním sportu.

Hasiči se pravidelně zúčastní oslav a výročí okolních hasičských sborů, obecních brigád, masopustního průvodu. Také musíme zmínit „zalikování“ na svatbě svých členů, kdy novomanželům rádi připravíme nějakou srandičku.

V roce 2024 čeká sbor dobrovolných hasičů v Rašově Oslava výročí 130 let založení sboru.

Naše stránky:
www.sdhrasov.cz