Gulášfest 2023

06. 09. 2023

Pravidla a pokyny:

1. Rašovský gulášfest je soutěž o nejlepší guláš. Úkolem soutěžících je uvařit v čase 4 hodiny co nejchutnější guláš z libovolného masa v kotlíku/kotlině na ohni. Soutěžní tým musí guláš uvařit na místě (je možné si přinést dopředu připravený vývar) o objemu minimálně 30 ochutnávkových porcí pro veřejnost a 2 porce pro porotu (min. 0,2l na porci). Soutěžící nesou veškerá rizika spojená s přípravou a prodejem guláše, a provozem stanoviště. Soutěžící nesmí svým stanovištěm propagovat jakékoliv zboží, firmy, politické strany apod. Povolena je pouze propagace spolků a jiných neziskových subjektů či aktivit.

2. Akce se bude konat 23. září 2023 v Rašově na parku. Areál pro přípravu soutěžních stanovišť bude otevřen od 9:00. V čase 10:30 – 11:00 bude probíhat představení týmů, v 11:00 bude zahájeno vaření. V 15:00 bude ukončeno vaření a zahájeno ochutnávání a hodnocení. Vyhlášení výsledků se předpokládá mezi 17:00 a 18:00.

3. Soutěžit se bude zvlášť o cenu poroty a zvlášť o cenu návštěvníků. Porota bude 4-5 členná, bude hodnotit anonymně chutnost guláše. Návštěvníci budou hodnotit pomocí žetonů, které obdrží u vstupu – hodnotit budou nejenom chutnost guláše, ale i celkovou image týmu a čistotu na pracovišti. Výhry v ceně poroty: 1. místo: 50l sud piva, 2. místo: 30l sud piva, 3. místo 15l sud piva. Výhry v ceně návštěvníků: hodnotný dárkový kuchařský balíček pro 1 místo. Čestné ceny obdrží všechny zúčastněné týmy.

4. Soutěžní stanoviště budou na parku vyznačena, soutěžní týmy si mohou vybrat jakékoliv neobsazené stanoviště. Kotlík, suroviny, dřevo, pracovní pomůcky a výzdobu stanoviště si každý tým zajistí sám. Organizátor týmům zajistí pitnou vodu, jednorázové misky a lžíce na ochutnávkové porce, ubrousky a pečivo. Jako pracovní stoly mohou být využity stoly, které jsou napevno umístěné na parku pro návštěvníky akcí, nebo je možné si přivést stoly vlastní. Po skončení akce dá tým stanoviště do původního stavu.

5. Ochutnávkové porce budou týmy vydávat oproti poukázkám, které si budou návštěvníci moci zakoupit u pořadatelů v ceně 40 Kč/porci. Pořadatel poukázky týmům po skončení akce proplatí.

6. Kapacita soutěže je stanovena na 10 týmů, rozhoduje pořadí přihlášek. Do 31. srpna 2023 je 6 míst rezervováno pro týmy, z nichž alespoň jeden člen je občanem Rašova. Počet členů týmu není omezen. Přihlášky jsou přijímány do 15. září 2023 na adrese spolekpratelrasova@gmail.com nebo na tel.: 776 717 209 (Radek Chladil). V přihlášce musí být uveden název týmu, a jméno a kontakt na kapitána týmu. Na výše uvedených kontaktech je také možné vznášet dotazy. Startovné je stanoveno na 400 Kč/tým a je splatné do 15. září 2023. Startovné se při neúčasti týmu nevrací. Pořadatelem akce je Spolek přátel Rašova.