DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!!! ČIPOVÁNÍ POPELNIC!!!

10. 05. 2023

Firma svážející z obce Rašov směsný komunální odpad informovala, že v pátek, tj. 12.5.2023 (v den svozu) bude v obci Rašov probíhat instalace čipů (RFID kódů) na nádoby (popelnice) na směsný komunální odpad.
JE TEDY NUTNÉ, aby v pátek 12.5.2023, v den svozu směsného komunálního odpadu, byly popelnice na směsný komunální odpad vystavené PO CELÝ DEN (do odpoledních hodin) na svozovém místě a neuklízeli je občané domů.
JE NUTNÉ vystavit všechny popelnice, které jsou určeny ke svozu směsného komunálního odpadu, i když zrovna bude popelnice prázdná.
DÁLE JE NUTNÉ, aby všechny popelnice pro směsný komunální odpad byly označeny příslušným číslem popisným, abychom BYLO ZŘEJMÉ, ke kterému rodinnému domu popelnice patří (stačí malá cedulka s č.p.).
Čipy na popelnice budou instalovat pracovníci firmy Recovera po svozu popelnic. Čipování popelnic neprovádí svozová osádka!
Popelnice, které se nestihnout dne 12.5.2023 očipovat, se budou čipovat v následujícím svozovém dnu, a to 26.5.2023.
Na plastovou nádobu (popelnici) se instaluje RFID čip ve vzhledu etikety (instalace prováděna lepením) a na kovovou nádobu (popelnici) se instaluje RFID čip ve vzhledu pouzdra (instalace provedena nýtováním).
Čip z popelnice je nepřenosný, tzn., že v případě pořízení nové popelnice, musí být tyto popelnice znovu osazeny čipem (obecní úřad Rašov bude mít k dispozici náhradní RFID čipy pro případ pořízení nové popelnice nebo poškození čipu).
 
SE SOUHLASEM OBCE RAŠOV BYLO STANOVENO, ŽE POKUD NEBUDE MÍT POPELNICE ČIP, NEBUDE SVOZOVOU FIRMOU SVEZENA!!!