Rozsvícení stromu a Mikulášská nadílka

05. 12. 2022

Tradiční součástí adventního programu v Rašově je rozsvícení obecního vánočního stromu a mikulášská nadílka. Letos se obě akce nově uskutečnily u rybníka a organizaci si vzala na starost obec Rašov za velkého přispění místních občanů, kterým patří velký dík. Rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo 27. 11. 2022 a součástí byl i lampionový průvod. Ozdoby na strom děti vyrobily na vánoční dílničce na hasičce.

Mikulášská nadílka se uskutečnila 4. 12. 2022 a děti si kromě dobrot odnesly i Výpis z knihy hříchů.