Odlehčovací služby Centra sociálních služeb Tišnov

11. 03. 2023

Na žádost zveřejňujeme informační materiál pobytové odlehčovací služby Centra sociálních služeb Tišnov, která je dostupná občanům města Tišnova i občanům obcí správního obvodu ORP Tišnov.

Ve čtyřech samostatných bytech s obslužností péče 24h denně mohou být ubytováni senioři a osoby se zdravotním postižením, v případech, kdy si pečující osoby od péče potřebují odpočinout či si vyřídit jiné záležitosti. Konkrétní vhodnost dané služby pro daného konkrétního člověka je ověřována cestou sociálního šetření dané služby.

Tato služba je otevřena nově od začátku roku a dosud na Tišnovsku tato služba nebyla k dispozici.

Odlehčovací_služba.pdf