Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na příští školní rok

17. 03. 2023

Vážená paní starostko, pane starosto, vedení obcí,
po domluvě s paní starostkou Lomnice Vám zasílám informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na příští školní rok.
Kritéria byla určena a schválena zřizovatelem školy.
Prosím, abyste vzali na vědomí, že děti z Vašich obcí nejsou pro přijímání do mateřské školy ve spádovém obvodu školy a informovali o této skutečnosti zákonné zástupce dětí, kterých se týká hlavně povinné předškolní vzdělávání.
Informace_k_zápisu_do_MŠ_2023.pdf

Kritéria pro příjetí do přípravné třídy jsou od mateřské školy odlišná.

My ve škole uděláme vše pro to, abychom mohli přijmout co nejvíce dětí, ale kapacitu máme danou a není možné ji navýšit. Kolik přesně volných míst budeme v MŠ mít nevíme, záleží, kolik rodičů se rozhodne pro odklad školní docházky.

Všechny informace jsou zveřejněné i na webových stránkách školy, včetně formulářů - žádostí o přijetí, termínů zápisů apod.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte prosím paní zástupkyni Hanu Pokornou tel. 739 256 287, případně mě.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Helena Hegarová ŘŠ
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice
tel. 777550021