Kronika

Zápis za rok 1989

Počasí v roce 1989
Pokračování a dokončení vodovodu
Minul nás v březnu asteroid
Sport – malá kopaná v Rašově
Zemřel nejstarší občan z Rašova
21. výročí okupace naší republiky
Opět výstava drobného zvířectva v Rašově
Natáčení pro obecní kroniku na video
Svatořečení Anežky České v Římě
17 listopad v Praze a v celé republice
Volba nového presidenta Československé republiky

 


Počasí v roce 1989

25 října 88 již byl první mráz -6°C až -9°C. Druhou noc bylo -5°C a třetí prší. 30 října opět je mráz -9°C a napadlo 2 cm sněhu. Po celý listopad zima drží kolem -5°C, v noci s mírnými výkyvy. Drží až do 10.12. potom už jsou teploty nad nulou. Po patnáctém prosinci opět udeřily mrazy až kolem dvaceti pod nulou a 10 cm sněhu. na vánoce však je jako na jaře +7°C. Sníh co byl roztál. Konec roku je jako jarní. Tříkrálová zima byla asi 3 dny a potom je zase mlhavo a teploty nad nulou. Po dvacátém lednu zase trochu mrzne a narůstá jinovatka. Hromnice jsou mlhavé. 13 února už jsou zde špačci a pomalu se hlásí jaro. 3 března již na jižní moravě sází ranné brambory a sejí jařiny. 21.3. je několik mrázků a ve dne chladno. Na Velikonoce 26.3. bylo nádherné jarní počasí, i když v noci ještě kolem nuly. Od 12 do 18 dubna je krásné jarní počasí až +23°C ve stínu. 30 duben je jako zima, padá sníh a mrzne i když je jen kolem nuly. 7 května mám napsáno zima a chladno se střídá s deštěm a sporým sluníčkem. Sázejí se brambory. Koncem května a začátkem června jsou prudké bouře s lijáky a krupobitím. Je mnoho škod na splavené ornici s polí. Konec června vždy vyskočí teploty na maximum a hned ta bouře. I v červenci a srpnu jsou stále kolísavé teploty a ničivé bouře. 27 srpna byla průtrž v Brně a u Břeclavy. Od 17 září do konce je krásné a teplé počasí. I druhá půle října byla na počasí nádherná a počasí vydrželo až do 14 listopadu.

 

Pokračování a dokončení vodovodu

Po dokončení celého vodovodu na podzim roku 1988 se 15 dubna 1989 započalo s instalací vodovodních přípojek do jednotlivých domů. Je k dispozici bagr. Kde to jde, tak se využívá. Do konce léta je již většina přípojek hotova. Spuštění vodovodu bylo provedeno 1 října a na jeho provoz dohlíží A. Širůček.

 

Minul nás v březnu asteroid

Naši planetu zemi minul v březnu asteroid o průměru 800 metrů, který rychlostí 50.000 km za sekundu, ve vzdálenosti asi 800.000 km od země. Dle sdělení amerického úřadu pro letectví a vesmír, by při dopadu na zemi učinil kráter o průměru 16 km a dopadová rychlost by měla takovou rychlost a sílu jako 22.000 vodíkových bomb. Mohl by zaniknout i život na zemi.

 

Sport – malá kopaná v Rašově

V měsíci dubnu byl v Rašově založen oddíl malé kopané, který se ihned nechal zaregistrovat do okresní soutěže. Po celé letní období sehráli mladí sportovci mnoho zápasů s celky okresu Blansko a v celkovém hodnocení se umístili na čtvrtém místě v okrese.

 

Zemřel nejstarší občan z Rašova

V pondělí 7 srpna zemřel nejstarší muž z obce pan Maxmilián Buchta ve věku 95 roků. Vyučil se před první světovou válkou sedlářem u mistra pana Kozelky v tišnově. Jako řemenář pracoval v cukrovaru v Předklášteří. Za války byl nasazen na sedlářskou práci do Kremže na Dunaji. Po návratu z vojny se s chutí zapojil do budování v obci. Založil a vedl Lidovou stranu, byl samaritánem u tehdejšího hasičského sboru. V roce 1937 zažádal o provozování živnosti sedlářské, kterou vedl přes druhou světovou válku až do osvobození. Se svou manželkou, která pocházela z Čech, z Ledenic u Českých Budějovic. V řemesle pracoval až do svých 80 roků. V roce 1974 za ním přijeli čtyři členové Okresního Národního výboru z Blanska a doslova mu řekli: „Dědo, jste už poslední živnostník na našem okrese a kazíte nám naši politickou práci v okrese, musíte toho nechat“. Tak byl zrušen poslední  živnostník na okrese Blansko.

 

21. výročí okupace naší republiky

21 srpna byly v Praze uspořádány demonstrace k 21 výročí přepadení naší republiky vojsky Sovětského svazu a jejími přívrženci. Bylo při tom zatčeno mnoho studentů a dalších lidí. Občané se stále staví proti násilí a totalitě v naší zemi.

 

Opět výstava drobného zvířectva v Rašově

16. a 17 září byla opět uspořádána v parku mládeže v Rašově zdařilá výstava drobného hospodářského zvířectva. Vystavovaly se výpěstky chovatelů z Rašova a okolí. Již tradiční tombola z darů místních chovatelů přitahovala mnoho zájemců. Hlavní výhra bylo sele. K tanci a poslechu hrála rašovská švitořilka. Dostavilo se mnoho lidí i z okolí.

 

Natáčení pro obecní kroniku na video

Ve spolupráci s rašovským rodákem Ing. Petrem Buchtou, natáčel na video záběry kolem Rašova a v obci Josef Buchta. Ing. Petr Buchta, který cestuje po celém světě jako zprostředkovatel prodeje traktorů „Zetor Brno“, vlastní svoji video-kameru a ochotně pro svoji rodnou obec tyto záběry na památku natočil. Dle připravovaného scénáře Josefa Buchty, byly natočeny záběry z míst, kde se nacházela již zmizelá ves Starý Rašov. Též dokumenty ze současného Rašova a jiných pamětihodností. Téměř 20 roků jsem filmoval pro kroniku, ale technika vide film překonala.

 

Svatořečení Anežky České v Římě

Dne 12 listopadu byla v Římě svatořečená Anežka Česká, která žila před 700 roky. Při této slavnosti bylo ˇod nás v Římě na 8000 poutníků z celého Československa. Přímým přenosem vysílala i televize. Současně s touto slavností byla v katedrále v klášteře, v Porta Coeli v 15 hod. pobožnost k uctění matky Anežky České, která je zde, jménem Konstancie, pochována. Při vycházení z katedrály byli všichni zúčastnění obdarováni koláči, zákusky a čajem, které přichystaly ženy celého kláštera. Sjelo se mnoho autobusů a aut z širokého okolí s lidmi, kteří přicestovali vzdát hold slavné události. Opravdu se náš lid začíná probouzet.

 

17 listopad v Praze a v celé republice

V pátek 17 listopadu, při 50ti letém výročí úmrtí medika Opletala se shromáždil několikatisícový průvod studentů u hrobu Karla Hynka Máchy. Potom se vydal průvod do města na Václavské náměstí. Na Národní třídě však jim byla přehrazena cesta obrněnými transportéry a ozbrojenými hordami, takzvané Veřejné bezpečnosti. Při klidné a pokojné demonstraci však byl ( kým? ) vydán rozkaz, toto shromáždění násilně rozehnat. Rozpoutal se nerovný útok ozbrojených složek Komunistické strany proti studentům s holýma rukama. Nelítostné rány obušky do mladých lidí, zanechaly mnoho raněných na dlažbě. Studenti byli obklíčeni a neměli možnost úniku. Na protest proti tomuto brutálnímu zákroku zahájili herci pražských divadel stávku. V pondělí 20.11. večer vysílá televize záběry z demonstrace studentů a občanů v Praze, Brně i jiných městech na protest proti nelidskému zásahu pořádkových sil proti pokojné demonstraci. V úterý 21.11. se znovu demonstruje ve všech městech. Studenti stávkují a drží pohotovosti. Mluví se o ekologii v severních Čechách, zdravotnictví, školství a zásobování. V pátek 24.11., dle slov komentátora rozhlasu v 6,30 hod. se má v odpoledních hodinách sejít Ústřední výbor komunistické strany Československa, který rozhodne o osudu této strany v Československu a současně o osudu i celé naší společnosti. Na tomto zasedání celý výbor odstoupil. Byl zvolen nový výbor s předsedou Karlem Urbánkem. Mezi komunisty je rozkol v názorech na pondělní generální stávku od 12 do 14 hod.

V Blansku bylo též na této stávce 27.11. plné náměstí mladých lidí a okresního tajemníka strany komunistů z tribuny doslova vypískali. Dle slov dalších řečníků je neúnosně rozbujelá administrativa, aparát KSČ ( vládnoucí strana komunistů ) a jejich přisluhovačů. Je požadavek na svobodné demokratické volby.

„Není na světě moc, i kdyby se s peklem spojila, aby udržela národa ušlechtilého, v trvalé porobě a otroctví.“

                                                                                                                                                                                    T.G.Masaryk.

Žádná vláda, která stojí na násilí a potlačování svobod, nemá trvání.

Jakeš a Štěpán jsou vyloučeni z KSČ pro hrubé chyby v politickém řešení společenského napětí událostí 17 listopadu. Prezident Husák vyzývá ke klidu a rozvaze a prohlásil, že po složení slibu nové vlády, na přání lidu z úřadu odstoupí. V pondělí 11 prosince ve 12 hod. se rozezněly všechny zvony, sirény a klaksony na pět minut na znamení síly lidu a odzvonění komunismu. Město Zlín je opět Zlínem a svrhlo jméno, které mu bylo vnuceno (Gottwaldov). Ulice v Brně se přejmenovávají opět na svoje původní názvy. Ve středu 13.12. jsem byl v Brně, je to zážitek, všude spousty plakátů, karikatur a oznámení. Náměstí Svobody, uprostřed vánoční strom rozzářený, pod ním již nekádrovaný Ježíšek, všude rozesmátá mládež a radostná nálada. Mnoho plakátů je věnováno volbě prezidenta republiky a kandidáta Václava Havla. V pátek v novinách jeho kandidaturu podpořil i devadesátiletý kardinál Tomášek. Ve středu 20 prosince jsme i v Rašově založili Občanské Fórum, které si vytyčilo své požadavky k vyřešení:

1.                  Vrátit Národní výbor zpět do Rašova.

2.                  Vyřešit liknavost v opravě silnice Rašov – Lomnice

3.                  Výměna poslanců v Okresním Národním výboře za Lomnicko, místo komunisty Řehoře a Dvořákové navrhujeme Ing. Milana Vojty z Lomnice a Pařízka ze Synalova.

4.                  Vrátit honitbu zpět do Rašova jak byla t.j. v katastru obce.

5.                  Vrátit školu v Rašově zpět svému účelu.

 

Vánoce 1989 jsou nejradostnější jaké si pamatuji. Celý národ žije v radosti z nastolené demokracie a svobody. Dostali jsme k Vánocům přání od našeho syna Vlastimila, které stojí za zveřejnění: „To, o čem jsme dlouhé roky pouze snili, rozmlouvali a vedli předlouhé, nic neřešící diskuze, je dnes tady. Je to ten nejkrásnější dárek, který nám mohl, dnes již nekádrovaný Ježíšek nadělit pod stromeček – Demokracie, svoboda- chraňme si to, co je dnes ještě malinké a v plenkách, jak nejlépe dovedeme. Vstup do Nového roku se zdviženou hlavou!“

 

Volba nového presidenta Československé republiky

29 prosince 1989 byl zvolen nový president Československé republiky Václav Havel. Jeho prvé kroky vedly do katedrály Svatého Víta, kde mu do nového úřadu požehnal kardinál Tomášek. Na Nový rok měl ve 13 hod. měl nový president slavnostní novoroční projev v televizi a rozhlase. Konečně první pravdivý projev  po 42 létech. Vše však bude v začátcích těžké, ale elán a nadšení je veliké.