Kronika

Zápis za rok 1968

Počasí
Pohřeb
Doplatky v JZD
Volba prezidenta
Žně 1968
21 srpen
Lípa svobody

 


 

            Počasí

            Zima 1967-68 byla zpočátku až do konce ledna celkem proměnlivá. Střídá se zima s jarním počasím. Přes celý únor bylo hezky – teplo. V novinách se píše o prodeji sněženek a o jarním setí. Ovšem v březnu nastoupila zima se vším všudy jako o vánocích. Konec března již byl opět jako v létě. Teploty přes 20°C.

 

            Pohřeb

            V neděli 3 března měl pohřeb nejstarší občan obce František Vala č. 29. Dožil se 93 roků. Pohřbu se zúčastnili požárníci ve stejnokrojích a mnoho lidí z celého okolí. František Vala byl posledním zakládajícím členem hasičského sboru, který byl založen v roce 1894.

 

            Doplatky v JZD

            V jednotném zemědělském družstvu je nyní předsedou Alois Zeman z č 9. O doplatcích, na které družstvo zabilo dvě prasata hrála dechová hudba patronátního závodu Šmeralovců z Brna.

 

        Volba prezidenta

            V sobotu 30 března byl zvolen nový prezident ČSR Armádní generál Ludvík Svoboda. Ve vládě dochází k některým zásadním změnám. Vyměňují se ministři v souvislosti se změnami ke kterým u nás nyní dochází.

 

        Žně 1968

            Letos je neobvykle brzy zralé obilí. V Rašově se dne 12 července zahajovaly žně. Řepka olejná už je přes týden posečená. Třešně brzy dozrály a už 15 července je ukončen výkup. Výkupnu závodu Fruta Podivín zastupuje Alois Zeman č. 34. Má nově postavenou sběrnu. I. třída třešní byla za 3,50 Kčs.

 

            21 srpen

            Je středa ráno, kdy jsme se vzbudili do zvláštní atmosféry dne. Poněvadž se u nás v republice začal politický život nekontrolovatelně uvolňovat musela zasáhnout vojska spojeneckých armád varšavské smlouvy. V nastalé panice i v Rašově došlo k překotnému nákupu některých klíčových potravin, jako mouky, cukru a podobně. V 8 hod. vydal předseda MNV Josef Doušek zákaz k větším nákupům. Jinak v Rašově nedošlo k žádným zvláštnostem. Vojska do vesnic nikde nejela, proto ani v Rašově nebyla.

 

        Lípa svobody

            Na paměť padesátého výročí samostatnosti republiky byla dne 28 října v Rašově, slavnostně zasazena lípa svobody. Je vsazena u rybníka v zemanově zahradě. Zpívali jsme písně a dlouho do noci plál oheň. Zúčastnila se mládež, zástupci MNV, ředitel školy Jan Sedláček a mnoho občanů.