Kronika

Zápis za rok 1979

  Počasí
Zdražení energie
Zvýšení důchodů a jiné
Požární zbrojnice
Nová kotelna ve škole
Nová autobusová zastávka
Obecní vodovod
Neštěstí – dopravní nehoda
Jednota Sokol
Zaniklá řemesla v obci
Zemřelí v r. 1979
Narození v r. 1979

 


            Počasí

            Zima 78-79 začala od 10.listopadu, kdy klesla teplota pod nulu a mlha namrzá na stromech v jinovatku. Potom asi 2 x opadla. Druhého prosince začalo mrznout když před tím napadlo asi 25 cm sněhu na nezmrzlou zem. Mrzlo týden –15 až –17 v noci a ve dne -10°C. Přes vánoce sníh roztál a bylo kolem nuly. Pravá zimní pohroma však nastala v noci ze Silvestra na Nový rok. Měl jsem službu dole u Smrčiny na zásobníku. Ve 4 hod. ráno bylo +1°C a pršelo. V 5 hod. už bylo -3°C a padal sníh. Teplota šla rychle dolů a během dne klesla až na -18°C. Tuhé mrazy trvaly 14 dnů, potom trochu povolily ale mrzlo stále. Je mnoho škod napáchaných těmito mrazy. Je málo uhlí, elektřiny a dělají se úsporná opatření. Od pátého ledna mají na všech stupních škol prázdniny pro nedostatek uhlí. Jsou hlášeny i velké katastrofy lodí na moři, vysoké vlny a lodě se v několika vteřinách potápí. Jediné, čemu tyto mrazy prospívají je hokej a mládež, která využívá prázdnin k zimním radovánkám. Pro rovnoměrný odběr elektrické energie je změněna všude pracovní doba. Má to však zatím negativní dopad na dopravu, kde se jízdní řády zatím nemění. Celý únor ještě trvá zima, mrzne a připadává sníh. Ke konci února je na polích krunýř ledu na sněhu, po kterém se dá chodit – ba ani divočák se neproboří. Zvěři se musí zakládat, poněvadž má ztížené podmínky k opatření potravy. Celkem chladné počasí se udrželo přes celý duben. Od půl května však začalo zase pravé letní až tropické počasí. Ve dne kolem třiceti a v noci 15 – 20 nad nulou. V pondělí 20.5. byla bouře, pěkně zapršelo ale už je zase sucho. Nadějně to nevypadá i když úroda se zdá být zatím dobrá. Až do půl června bylo sucho. Sena se sklízí pěkně, ale všechno urychleně dozrává. Druhá půlka června a července bylo zase na léto poměrně chladno a vlhko, až začátkem srpna ještě nezačaly v Rašově. Následkem vlhkého počasí dost rostou houby. Také je dost malin. Ke konci srpna už je pomocí 10-ti kombajnů v Rašově vše sklizeno – i sláma už je ve stozích. Celý měsíc září, až do půl října bylo pěkné, takové pozdní léto.

 

            Zdražení energie

Od prvého srpna je zvýšená cena elektrické energie, plynu a uhlí o 50%. Telefonní nájem ze 17 Kčs na 50 Kčs. Zařízení nového telefonu z 500.-  na 2.000,-Kčs. Taktéž je – dosud zvýhodněné – dražší oblečení pro děti. Benzin je též zdražen v průměru o 50%.

 

            Zvýšení důchodů a jiné

V souladu se zvýšením cen různých druhů průmyslového zboží, energie a p. byly zvýšeny i příjmy důchodců. Je-li důchodce sám, má minimální příjem 780,-Kčs důchodu a pro manželskou dvojici důchodců je stanoven základ 1.320,-Kčs. Taktéž jsou zvýšeny rodinné přídavky o 50,-Kčs na každé dítě. Na jedno dítě je nyní 140,- Kčs, na dvě děti 530,-Kčs, na tři děti 1.030,-Kčs a t.d.

 

            Požární zbrojnice

I letos pokračuje výstavba požární zbrojnice. Celý objekt je zastřešen a již se pracuje pod střechou. Tesařské práce, klempířské práce, betonování a vyzdívání příček. Mnoho brigádníků z řad požárníků i ostatních složek Národní Fronty, se přičiňuje o zdar díla, které má být v příštím roce dokončeno. Na rok 1979 činil finanční náklad z rozpočtu ONV 70.000,-Kčs a vznikla hodnota díla za 100.000,-Kčs.

 

            Nová kotelna ve škole

Již druhý rok se buduje ve zdejší škole ústřední vytápění. Loni byly usazeny radiátory a rozvody a letos byla v hrubé stavbě dokončena kotelna. Zčásti vybagrován a zbytek ručně vykopán prostor, postaven nový komín, vybetonováno dno, zdi a zhruba letos celé dílo dokončeno. Brigád se zúčastňovali jak místní občané, hlavně tátové dětí z Rašova i ze Zhoře. Celou akci vedl MNV v čele s Ant. Širůčkem a J. Douškem.

 

            Nová autobusová zastávka

V dolní části Rašova byla na žádost zde bydlících občanů zřízena nová autobusová zastávka, kterou pro oba směry občané z dolního konce zbudovali. Finančně zajišťoval MNV. Nyní už nemusí cestující vážit cestu až k rybníku, když jim autobus jede kolem domu.

 

            Obecní vodovod

V květnu bylo zahájeno hloubení studní pro obecní vodovod v Rašově. Na stříbrných Dolech byly zbudovány dvě studny a jedna u Zahájené Bořiny, kde celý rok vytékal od nepaměti potůček s pramenitou vodou a kam zemědělci s přilehlých polí v létě chodili s oblibou pro osvěžující vodu. Další dvě studny byly vyhloubeny u trati zvané „U Zmol“. V létě byly všechny tyto studny odzkoušeny na přítok a rozhodnuto, že vodovod se bude budovat od Zahájené Bořiny a tato studna bude posílena ze studny na Stříbrných Dolech. Přítok pro obec dle zkoušek je dobrý. Zahájení stavby vodovodu však je ještě odročeno.

 

            Neštěstí – dopravní nehoda

V pondělí v ranních hodinách 26.11. při zpáteční cestě z Osik, kam vezli děvčata ze zábavy v Rašově, nezvládl řidič a majitel nového auta GLS Škoda 120 Josef Konečný z č. 26 řízení auta a pod Osikama narazil do stromu. Mirek Doušek zůstal na místě mrtev. Zeman Rosťa lehce zraněn, taktéž i J. Konečný. Před příjezdem SNB J.Konečný utekl z místa havarie a našli ho až odpoledne v Rašově. Byl vzat do vyšetřovací vazby. Soud bude asi až v lednu. Mirek Doušek měl pohřeb v sobotu 1 prosince. Byli požárníci, mládež s družičkama a mnoho lidí z okolí a JZD, kde byl po příchodu z vojny v říjnu traktoristou. Bylo mu 22 roků.

 

            Jednota Sokol

Založená jednota v roce 1977 se i letos čile hlásí k životu. Je to hlavně hokej, který je hlavní náplní činnosti. Letošní rok také odchází hlavní organizátor a předseda místní jednoty Ant. Širůček. Oženil se a odstěhoval do Rajce-Jestřebí. Nebude hrát ani hokej za Rašov, nýbrž za Bořitov. V sezoně 78 – 79 vyhráli rašovští C skupinu v poháru SČSP a obdrželi diplom. Během sezony se střetávají s celky hokejistů : Letovice, Lysice, Černá Hora, Březina, Bořitov, Suchý, Jedovnice. Jsou to mužstva z měst a velkých obcí okresu Blansko, s kterými i rašovští drží krok. Letos byly zbudovány u kluziště střídačky pro domácí i hosty. Na zápasy se jezdí buď osobními auty nebo autobusem. Mnoho obětavé práce je zapotřebí k vybudování a nastříkání ledu. Voda z vodovodu kravína nestačí, proto se dováží z rybníka fekálním vozem.

 

            Zaniklá řemesla v obci

V obci Rašov ještě po druhé světové válce byla a postupem doby, nebo úmrtím, zanikla tato řemesla:

František Brodecký na č. 2 kovář

Alois Zeman  č. 57 obecní kovárna

Obuvníci :            František Adámek                    č.   7

                                            Jakub Uhlíř                               č. 77   

            Krejčí :                   Josefa Buchtová                         č. 43  s manželem

            Kolářství :             Bohumil Loukota                       č. 70 měl dílnu doma, později pracoval

          pod MNV v dílně nad č. 2

            Sedlářství :            Maxmilián Buchta                 č. 47 pracuje dosud pro JZD a Státní lesy

            Tesařství :             Jaroslav Feifer                           č. 59 pracuje pod MNV

            Stolařství :            Emil Špaček                              č. 48 pracuje pod MNV

            Bednářství :          Frant. Chladil                              č. 61

            Hostinec :             Václav Kamba                           č. 41

            Kožešník :             Alois Navrátil                            č. 35

            Obchodník :         Frant. Rizner                              č. 8

                                           Metoděj Škrabal                       č. 15

                                           Josef Váca                                č. 14

            Řeznictví :            Frant. Konečný                         č. 50

                                          Josef Svoboda                         č. 17

 

           

            Zemřelí v r. 1979

Lenka Francová

narozena v r. 1978

zemřela 13.1.79

Emilie Alexová

1896

11.1.1979

Josef Baláš

1905

27.1.1979

Anežka Vojtová

1919

9.3.1979

Frant. Buchta

1891

20.9.1979

Alois Zeman č. 12

1889

7.10.1979

Alois Zeman č. 57

1898

29.11.1979

Miroslav Doušek

1958

1.12.1979

Josef Feifer

1900

7.12.1979

                       

                Narození v r. 1979

Císařová Zdena

Holas Aleš

Klíma Pavel

Konečný Stanislav

Loukotová Jiřina

Ondrová Alena

Špaček Antonín