Kronika

Zápis za rok 1983

Počasí
Úroda obilí a brambor
Dva požáry v č. 6 u Crháků
Další požár na poli
Soutěž dojiček
Suché léto a podzim
Svaz požární ochrany
Životní úroveň
Letní čas
Údaje z MNV
Výkup ovoce

 


                Počasí

Zima 1982 – 83 začala až v prosinci – osmého, náledí, jinovatka a padá sníh. Na vánoce mírně mrzlo a sněhu je asi 15 cm. Po Novém roce se ale opět oteplilo a sníh se ztrácí. Několik zimních dnů v lednu a ku konci ledna je už opět takové jarní počasí, v noci až +10°C. Jívy se rozvíjí a pupeny na březí jsou již zelené. 1. února začal padat sníh a opět mrzne. Po 10 únoru jsou už mrazy -10°C a sněhu 30cm, pravá zimní idylka. V únoru se zima vyznamenala, po 15.2. mrzne -15°C a ve dne -10°C. Začátkem března už se přece začíná sluníčko do sněhu opírat a ztrácí se. V půli března už je skoro bez sněhu, ale v noci ještě jsou mrázky. začátek dubna, na Velikonoce, je už jarní počasí.. Druhá půlka května je přímo tropická, teploty vystupují až k +30°C a v noci +15°C. Kolem dvacátého už se seče tráva na sušení a bez problémů se sušením se sklízí domů. V červnu je už pravé léto s teplotami kolem +30°C. Občas trochu zaprší ale převážně je sucho. V červenci stále trvá tropické počasí, mandelinka bramborová je přemnožena a všechno předčasně usychá a zraje. Kolem dvacátého už se seče v Rašově hrách a obilí současně. 25.7. přišla bouře, ale vzápětí zase vedro. V srpnu stále pokračují velká vedra, někteří občané zalévají řepu na poli, vozí vodu z rybníka, ale moc to nepomáhá, vzápětí se to vypaří a je sucho. Spodní vody mají sníženu hladinu a mnohé studny už mají málo vody. Otavy-t.j. druhá tráva nevyrostla žádná, ani zaseté směsky nerostou. Kukuřice je malá a suchá. po dvacátém srpnu začíná JZD vybírat poloranné brambory v trati ve Vrchách. Celý podzim je ucho a zaprší jen málo.V novinách jsou zprávy o následcích sucha a mnohde už není ani pitná voda a musí se dovážet. V Rašově též někteří občané dovážejí pitnou vodu, hlavně na severní straně, kde není vody tolik, jako na jižní.

                Úroda obilí a brambor

I když je rok vcelku suchý, úroda obilí a brambor se ukázala dobrá, poněvadž na jaře ještě vše dostalo do začátku dobrou vláhu. Výnosy obilí byly nadprůměrné a v dobré kvalitě – suché. Dobře a rychle se vše sklízelo kombajny.

 

                Dva požáry v č. 6 u Crháků

Dne 29 prosince 1982 večer zpozorovali u Crháků na půdě požár. Byl zazděn trám v komíně, který při intenzivním topení doutnal a 29.12. už chtil plamenem, když před tím už 3 dny se v kamnech netopilo. Štěstím bylo, že při cestě z kravína si p. Crháková všimla světla na půdě. Oheň se podařilo uhasit za pomoci sousedů bez vyhlášení poplachu pro požární sbor. Horší už to bylo 18 července 1983, kdy při příjezdu blanenského autobusu zpozoroval Bohuš Crhák, který šel domů, že u nich ve stodole hoří. Vrátil se a voláním oznamuje, že u nich hoří. Po rychlém vyhlášení poplachu se dostavili na požářiště místní požárníci s požární stříkačkou PS 12 u rybníka. V nastalém shonu byly hadice přetlakovány a praskaly. Hájilo se však nepřetržitě obytné stavení ze dvou stran a již přijíždějí další sbory z Lomnice, z Tišnova a Blanska. K požáru se nedá pro velký žár přiblížit. Přijíždějí další sbory, z Bořitova, z Brťova a Dlouhé Lhoty. Oheň je společným úsilím všech sborů lokalisován za 1 hod. ale stále ještě hoří zbytky slámy, sena a hlavně dřeva uskladněného ve stodole. veřejná Bezpečnost vyšetřuje Crhákovy kluky, kteří jsou na prázdninách z dětského domova doma a starší patnáctiletý Petr se přiznal, že škrtl u traktoru zápalku. Velké sucho a letní vedra způsobily rychlý spád ohně. Uhořelo asi 30 králíků i s králíkárnou, cirkulárka, traktor, vlečka, dřevo, znehodnocen cement a podobně. Celou noc drží zásahová devítka požárního sboru z Rašova službu na spáleništi a několikrát za noc ještě hasí vzmáhající oheň. Druhý den uklízejí požárníci hadice a techniku do požární zbrojnice a uvádějí vše do pohotovosti, poněvadž je stále velké vedro a začínají se naplno rozjíždět žně.

 

                Další požár na poli

Při velkém suchu a vedru nedal na sebe dlouho čekat další požár a to při sklizni obilí v trati „U Ledňova“ v Čihadle. kombajny sklízejí obilí, ječmen a vše běží na plné obrátky. obilí je přezrálé a přeschlé i když je teprve 1.srpna. Při vyprazdňování kombajnu se od rozpálené lišty (ohnutá od kamene) vzňala sláma a hořela pod kombajnem. Kombajn rychle odjel, ale už se to nedalo zvládnou. Rychle z auta celtu, ale marně. Oheň rychle postupoval po řádcích slámy a přenesl se i na neposečené obilí. Autofekál připravený na poli s vodou, stačil jen vylít obsah cisterny po řádcích, ale nic neuchránil. Plameny přeskočily i na přilehlý les a dílo zkázy se šíří všemy směry. na pole se postupně sjelo 13 cisteren s vodou, které braly vodu v rybníce a zabraňovaly dalšímu šíření ohně. Štěstím bylo, že za pásem jehličnatého lesa byl listnatý, který oheň zadržel. Shořelo asi 3 ha neposečeného ječmene, 3 ha lesa a 17 ha slámy na poli. Na poli opět zůstala zásahová jednotka požárního sboru z Rašova, která hlídala hlavně les po celou noc a fekální auto JZD, které dováželo postupně vodu k hasení. Od JZD se dostalo požárnímu sboru pochvaly za obětavost při likvidaci ohně. taktéž za dobrý zásah u ohně u Crháků byla vystavena pochvala místnímu sboru rozhlasem po obci.

 

                Soutěž dojiček

V rašovském kravíně pracují nyní na dvě směny následující členky JZD. Hedvika Hejtmánková, Karla Holasová, Marie Slavíčková, Blažena Pokojová, Bohuslava Crháková a Emilie Zemanová. 8 červan byla uspořádána soutěž dojiček na okrese Blansko, kde v silné konkurenci členka JZD Hedvika Hejtmánková, rašovská občanka, obsadila třetí místo v okrese. Soutěží se jak ve zručnosti, čistotě, tak také z teorie ve znalostech z oboru dojiček.

 

                Suché léto a podzim

Následky sucha, které začalo v červnu budou nedozírné. Neprší celé léto a podzim. V potocích vysychá voda a všude se musí vodou šetřit. zaseté ozimy nepravidelně vzchází. Řepa na záhumencích trpí suchem, je malá a úplně vadne. zaseté směsky na podzimní krmení jsou zaschlé, i kukuřice zasetá na jaře nemá žádoucí vzrůst a výnos.

 

                Svaz požární ochrany

Jako každý rok, tak i letos proběhla okrsková soutěž požární družstev okrsku Lomnice. Soutěží zde v požárním sportu družstva z obcí: Běleč, Lomnice, Ochoz, Rašov, Strhaře, Synalov a Veselí. Je to požární útok s vodou a štafeta ve cvičném stejnokroji a s proudnicí. Vítězi je předán putovní broušený pohár – Memoriál Aloise Pospíšila. Již po třetí od roku 1981 získává tento pohár zásahové družstvo mladých požárníků z Rašova. letos se soutěž uskutečnila opět v krásném přírodním prostředí v Oboře v Lomnici na fotbalovém hřišti. přišlo se též podívat na tento nelítostný boj mnoho diváků a fanoušků z jednotlivých obcí. Rašovský útok nastupoval v tomto složení:

Augustin Musil             velitel

Zdeněk Širůček           strojník

Vlastimil Buchta           člen družstva

Ivo Doušek                         „

Luděk Doušek                     „

Rostislav Musil                     „

František Zhoř                      „

Jiří Vojta                               „

 

Od povelu „vpřed“, uvedení stříkačky do chodu, smontování sacího řádu, dopravního vedení a útočného, byly terče sraženy vodou za 42 sekund, což je zatím okrskový rekord. jistěže dosažení takových výsledků není náhoda. Předcházelo tomu mnoho hodin výcviku ve vlastním volném čase, který tomuto záslužnému sportu zásahová jednotka věnuje.

 

                Životní úroveň

V Rašově je nyní 34 osobních aut, 22 soukromých traktorů k obdělání záhumenků, 5 frézových povozů, 16 motorových pil, 34 ústředních vytápění, 51 televizních přijímačů černobílých a 5 barevných, motorové pračky jsou již ve všech domácnostech  a mnoho praček je již automatických. Taktéž již přibývá v domácnostech počet mrazniček na uchování masa a různých výrobků v mraženém stavu pod -18°C. záhumenkový chov prasat se vede asi ve čtyřiceti domácnostech. taktéž chov slepic, králíků a koz je v mnoha domech dosud rozšířen. Záhumenkové krávy jsou v obci v devíti číslech.

 

                Letní čas

Již druhý rok je zaváděn od konce března na šest měsíců, do konce září tak zvaný letní čas, kdy se hodiny posunou o jednu hosinu kupředu proti normálnímu času, který se udržuje přes zimu. ráno se dříve začíná v práci dělat a odpoledne je déle o 1 hodinu světlo.

 

                Údaje z MNV

1.      V roce 1983 nedošlo k žádným změnám ve funkcích MNV, KSČ ani MV-NF

2.      Občané narozeni v roce 1983

Konečný Marek             nar.      27.8.1983

Zástřešková Lenka              7.9.1983

Buchtová Eva                        2.10.1983

3.      Občané zemřelí v roce 1983.

Josef Švec                č. 34        13.4.1983

Josef Uher               č. 20        2.6.1983

Jaroslav Buchta       č. 47        3.8.1983

Marie Valová            č. 78        7.10.1983

4.      Občané odstěhovaní z ¨Rašova

Květoslava Huláková              26.10.1983

5.      Občané přistěhovaní:

Karel Zástřešek                    2.6.1983      do čís. 73

Oldřich Trtílek                    19.9.1983      do čís. 56

Dana Trtílková                      19.9.1983      do čís. 56

           

            Výkup ovoce

            Ve výkupně ovoce v Rašově bylo vykoupeno v r. 1983 následující ovoce:

            Třešně                                      28 500 kg

            Švestky                                    18 000 kg

            Jablka pad.                               2 000 kg